Events

รวมกิจกรรมเพื่อครอบครัวอบอุ่นในโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

 • กิจกรรมการเตรียมความพร้อมครอบครัวในการเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโควิด
  เรียนผ่านระบบ Zoom เสริมโดยครูและพี่เลี้ยง
  11 พ.ค. 2563 13:00 – 19 มิ.ย. 2563 14:00
  เรียนผ่านระบบ Zoom เสริมโดยครูและพี่เลี้ยง
  เรียนรู้ผ่านระบบ Zoom หนุนเสริมโดยครูและพี่เลี้ยงจิตอาสาถึงบ้าน
 • กิจกรรมการเตรียมความพร้อมครอบครัวในการเผชิญกับภาวะวิกฤตจากโควิด
  เรียนรู้ผ่านระบบ Zoom
  11 พ.ค. 2563 13:00 – 19 มิ.ย. 2563 14:00
  เรียนรู้ผ่านระบบ Zoom
  เรียนรู้ผ่านระบบ Zoom
 • กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยหน่วยวัดและกลุ่มสตรี ครั้งที่ 3
  วัดบ้านมดง่าม
  26 เม.ย. 2563 08:30 – 16:00
  วัดบ้านมดง่าม
  สวดมนต์ สมาธิ เกมธรรมะ ฐานเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวัด เล่นอิสระ ทำวัตรเย็น
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านศรีไค 4
  วัดบ้านศรีไค
  22 เม.ย. 2563 08:30 – 12:30
  วัดบ้านศรีไค
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแมด 2
  ศาลากลางบ้านแมด
  09 เม.ย. 2563 08:30 – 12:30
  ศาลากลางบ้านแมด
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านศรีไค 3
  วัดบ้านศรีไค
  08 เม.ย. 2563 08:30 – 12:30
  วัดบ้านศรีไค
 • กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยหน่วยวัดและกลุ่มสตรี ครั้งที่ 2
  วัดบ้านแมด
  05 เม.ย. 2563 08:30 – 16:00
  วัดบ้านแมด
  สวดมนต์ สมาธิ เกมธรรมะ ฐานเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวัด เล่นอิสระ ทำวัตรเย็น
 • พัฒนาศักยภาพสภาเด็กผ่านธนาคารเวลา
  สนามกีฬาบ้านแมด
  29 มี.ค. 2563 08:30 – 15:30
  สนามกีฬาบ้านแมด
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านศรีไค 2
  วัดบ้านศรีไค
  25 มี.ค. 2563 08:30 – 12:30
  วัดบ้านศรีไค
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านแมด
  ศาลากลางบ้านแมด
  19 มี.ค. 2563 08:30 – 14:00
  ศาลากลางบ้านแมด
 • กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยหน่วยวัดและกลุ่มสตรี ครั้งที่ 1
  วัดบ้านศรีไค
  15 มี.ค. 2563 08:30 – 16:00
  วัดบ้านศรีไค
  สวดมนต์ สมาธิ เกมธรรมะ ฐานเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาวัด เล่นอิสระ ทำวัตรเย็น
 • โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านศรีไค
  วัดบ้านศรีไค
  11 มี.ค. 2563 08:30 – 14:00
  วัดบ้านศรีไค
 • กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านครอบครัว
  สนามกลางตำบลเมืองศรีไค
  25 ม.ค. 2563 09:00 – 15:00
  สนามกลางตำบลเมืองศรีไค
  วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สนามกลางตำบลเมืองศรีไค
 • ค่ายครอบครัวอบอุ่น
  สวนสัตว์อุบล
  14 ธ.ค. 2562 07:00 – 15 ธ.ค. 2562 16:30
  สวนสัตว์อุบล
 • โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น
  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  13 ธ.ค. 2562 08:00 – 15:00
  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียน หมู่ 4
  วัดบ้านศรีไค
  09 ธ.ค. 2562 08:30 – 13:00
  วัดบ้านศรีไค
 • ค่ายครอบครัวสัมพันธ์รัก 3 ชุมชน รุ่นที่ 2
  โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์
  04 ธ.ค. 2562 08:00 – 16:00
  โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์
 • ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นเพื่อสุขภาพ 5 หมู่บ้าน
  เริ่มต้นที่โรงเรียน โนนชาดผดุงวิทย์
  27 ต.ค. 2562 08:00 – 16:00
  เริ่มต้นที่โรงเรียน โนนชาดผดุงวิทย์

Our Love - Our Family

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png