Sun, Oct 27 | เริ่มต้นที่โรงเรียน โนนชาดผดุงวิทย์

ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นเพื่อสุขภาพ 5 หมู่บ้าน

การลงทะเบียนปิดแล้ว

เวลาและสถานที่

Oct 27, 2019, 8:00 AM – 4:00 PM
เริ่มต้นที่โรงเรียน โนนชาดผดุงวิทย์

เกี่ยวกับอีเวนท์

ครอบครัวสุขสันต์ ปั่นเพื่อสุขภาพ 5 หมู่บ้าน

กิจกรรมปั่นจักรยานชมสถานที่สำคัญในบริเวณชุมชน 

เริ่มปั่นที่โรงเรียน โนนชาดผดุงวิทย์

วันที่ 27 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00-16.00

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png