Sun, Oct 20 | วัดบ้านอุดมชาติ

พัฒนาตนตามฐาน ครั้งที่ 8

การลงทะเบียนปิดแล้ว

เวลาและสถานที่

Oct 20, 2019, 8:00 AM – 4:00 PM
วัดบ้านอุดมชาติ

เกี่ยวกับอีเวนท์

พัฒนาตนตามฐาน ครั้งที่ 8

วันที่ 20 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00-16.00

ณ วัดบ้านอุดมชาติ

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png