ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย กรณีหน่วยปฏิบัติการ 5 วัด

ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านอุดมชาติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดบ้านอุดมชาติ พระอาจารย์ กำแพง ชาคโร, และเจ้าอาวาส พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมวัด 5 วัด จำนวน ๑๐ คน ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้กับเด็กในชุมชน โดยใช้พื้นที่ของวัดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ และเจ้าอาวาสวัดบ้านอุดมชาติได้เสนอแนวทางจัดกิจกรรมที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เช่น การทำคลิปวิดีโอเรื่องสั้นนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ การฝึกให้เด็กๆทำวัตร สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมจิตอาสา เกมที่มีเนื้อหาธรรมะ โดยหลักการสำคัญคือให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ผลการศึกษาดูงาน เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัด ต่างบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการ ปรับกิจกรรมตามบริบทของวัดต่อไป


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png