ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไคร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัว ด้วยกีฬาพื้นบ้าน 10 ชนิด เช่น วิ่งกระสอบ เดินกะลา เป็นต้น โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่สนามกีฬากลางบ้านแมด โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว และสนับสนุนให้มีพื้นที่กลางในชุมชนสำหรับครอบครัวต่อไป ผลดำเนินการได้รับความสนใจจากคนทุกวัยในทุกหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ก่อนการแข่งขันมีการฝึกซ้อมร่วมกัน มีการจัดหาอุปกรณ์ร่วมกัน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png