ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2562 โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ


วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562

กิจกรรมลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่าย

เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ผู้จัดการโครงการ นักวิชาการโครงการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ได้ลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของภาคีเครือข่าย โดยช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านแมด หมู่ 5 โดยมีคณะกรรมการวัดที่แต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส เข้าร่วมหารือ พร้อมเสนอกิจกรรมที่จะทำ เพื่อสนับสนุนโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นฯ และช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านแขม หมู่ 2 เพื่อหารือการจัดกิจกรรม พร้อมข้อเสนอแนะ โดยมีเจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัด ร่วมประชุม ทั้งนี้ ในแต่ละวัด ได้มีการเสนอกิจกรรมที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมตักบาตรวันพระ และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยใช้พื้นที่ของวัดในการจัดกิจกรรม

และ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ผู้จัดการโครงการ นักวิชาการโครงการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ได้ลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของภาคีเครือข่าย โดยเวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านมดง่าม หมู่ 9 ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชนในหมู่ที่ 6 , หมู่ 9 และ หมู่ 11 ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ได้มีเจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัด เข้าร่วมหารือในการจัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการเสนออยากให้มีการนำวิทยากรมาสอนด้านเทคโนโลยีให้กับเด็กในชุมชน โดยใช้พื้นที่ของวัดในการเรียนรู้ และ เวลาประมาณ 10.30 น. ได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านอุดมชาติ หมู่ 8 ซึ่งได้มีเจ้าอาวาสและคณะกรรมการมารับฟังการชี้แจง และ เจ้าอาวาสวัดก็ได้เสนอกิจกรรมที่จะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และพร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมของเด็กที่ทำอยู่แล้ว เช่น การทำคลิปวิดีโอเรื่องสั้น และนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ (ยูทูป) เป็นต้น


วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ผศ.ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมบุญกลางบ้านประจำปี “บุญซำฮะ”

หมู่ 5 บ้านแมด ณ ศาลากลางบ้านแมด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร เข้าร่วมกิจกรรมบุญกลางบ้านประจำปี “บุญซำฮะ” ของหมู่ 5 บ้านแมด ณ ศาลากลางบ้านแมด โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม บุญกลางบ้านประจำปี “บุญซำฮะ” บุญซำฮะ (บุญชำระ) หรือ บุญเบิกบ้าน ตามฮีต 12 คอง 14 ของคนอีสาน เป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียดจัญไรอันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง มีขั้นตอนการเตรียม และดำเนินการต่อเนื่องสามวันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่วัดบ้านแมดจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจิตอาสาของเด็กและเยาวชนในชุมชน และรณรงค์ครอบครัว 5 ดีในชุมชน


วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ผู้รับผิดชอบโครงการ และ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา ผู้จัดการโครงการ เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร ได้นำเสนอโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้แบบใหม่ของผู้สูงอายุ โดยใช้พื้นที่ของวัด ศาลากลางบ้าน ฯลฯ จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png