ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบพร้อมหนุนเสริมทุกตำบลสู่ตำบลครอบครัวอบอุ่น

โครงการพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ขับเคลื่อนงานร่วมกับ 9 ตำบลเป็นวาระขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 มกราคม 2563

ผลการประชุมจะมีการวางแผนกำหนดกิจกรรมร่วมกัน โดยแต่ละตำบลมีต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น

โรงเรียนผู้สูงอายุ สภาเด็ก กลุ่มอาชีพ โครงการเสนอแนวคิดการบูรณาการและเชื่อมโยงงาน

โดยมีนายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอได้รับมอบให้เป็นประธานที่ประชุม
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png