ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ - GuideUbon

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทำงานด้านครอบครัวตำบลเมืองศรีไค” ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูและระดับพื้นที่” กำหนดจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2563


อ่านต่อ - http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/3766/
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png