ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ชุมชนจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ปั่นเพื่อสุขภาพ

“เป็นการจัดกิจกรรมปั่นโดยชุมชนเป็นครั้งแรกในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่มีการรียนรู้ตามฐานในหมู่บ้าน”


วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ประธานกลุ่มสตรี 5 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย 5 หมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ลูกหลาน และครอบครัวในหมู่ที่ 6 7 8 9 11 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชน และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน กิจกรรมประกอบด้วยการปั่นจักรยานในหมู่บ้านเพื่อไปเรียนรู้ในฐานต่างๆของหมู่บ้านได้แก่ ฐานธรรมะเพื่อชีวิต ฐานดอนปู่ตา ฐานผ้ากาบบัว ฐานเกษตรอินทรีย์ และฐานเห็ดเจ็ดชั่วโคตร นอกจากนี้มีกิจกรรมถอดบทเรียน ผลพบว่าเด็กๆและครอบครัวมีความสนุกสนาน ได้ความรู้ และได้ใช้เวลาเรียนรู้ในชุมชนของตนเองดู 9 ครั้ง

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png