ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ปั่นรอบหมู่บ้าน บ้านแมดรวมใจ ปั่นรักสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บ้านแมด หมู่ 5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม บ้านแมดรวมใจ ปั่นรักสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มรวมตัวกันที่ศาลกลางบ้าน บ้านแมดเพื่อทำการตั้งขบวนจักรยาน ก่อนออกเดินทางสู่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรและการแรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสร้างเสริมรายได้ จากนั้นปั่นจักรยานสู่ดอนปู่ตาบ้านแมด ป่าชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน เรียนรู้ความเป็นมา ความเชื่อ และวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของชุมชน และร่วมกันทำความสะอาดวัชพืชบริเวณลานรอบศาลปู่ตา และปิดท้ายด้วยการปั่นจักรยานสู่วัดบ้านแมด เพื่อรับประทานอาหารกลางวันฝีมือแม่ๆ และร่วมลงแรงจิตอาสาทำความสะอาดลานวัดเรื่อง กัลมลี ธรรมิกบวร นักวิชาการโครงการ ภาพ จงรักษ์ บุญลอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png