ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ปั่นเรียน ปั่นรู้ เพิ่มกำลังกายกำลังสมอง แม่ลูกผูกพัน


วันที่ 17 สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีบ้านศรีไคออก และกรรมการหมู่บ้าน นำเด็กเยาวชนปั่นจักรยาน สัมผัสชีวิตเรียนรู้วิถีเกษตรกร ปลูกพืชในโรงเรือนแบบไร้ดิน และต่อด้วยที่ไร่ฝึกทดลอง สวนผลไม้นานาชนิด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างการรับรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กเยาวชนพร้อมด้วยผู้ใหญ่ แม่ๆ เส้นทางการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน "ความสนุกตามวิถีเด็ก ความสุขในพื้นที่ พร้อมสาระความรู้ประสบการณ์" ภายใต้การสนับสนุนและให้กำลังใจของแม่ๆกลับมมทำกลุ่มถอดความรู้เป็นกลุ่ม เด็กๆและแม่ๆบอกว่าสนุกมากและเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ แม่บางท่านบอกว่าปั่นจักรยานไกลสุดในรอบ 10 ปี เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งการออกกำลังกาย และการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสในการรับรู้ความชอบของตนเอง

เรื่องและภาพ สุชาดา และ ทศพล ไกรพันธ์ ,ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

วิทยากร อาจารย์รักเกียรติ แสนประเสริฐ และคุณนิคม ทางาม และขอขอบคุณคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ที่อนุเคราะห์โอกาสในการเรียนรู้ครั้งนี้

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png