ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานข่าวกิจกรรมโฮมฮัก

อัพเดตเมื่อ: 30 ธ.ค. 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่

----------------------------------------

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2563 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น) ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี นายธนาคม  กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ


อ่านต่อ >> http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17490

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png