ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

“วันแม่ผูกพัน พันผักสลัดโรล”

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีหมู่ 8 จัดกิจกรรมตามแนวทาครอบครัว 5 ดี สนับสนุนความรักผูกพัน ชวนกันรับประทานอาหารสุขภาพ ที่วัดอุดมชาติ เด็กๆ สนุกสนานได้แสดงออก ได้ร้องเพลง และฝึกถ่ายทำคลิป ฝึกถ่ายรูปไปด้วย น่าสนใจคุณแม่บางท่านไม่รับประทานผัก กิจกรรมนี้ช่วยให้คุณแม่ทานผักได้ และบอกว่าจะกินผักมากขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คุณแม่ ผู้ใหญ่ใจดี จำนวน 10คน เด็กๆจำนวน 20คน โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำโดยประธานกลุ่มสตรีหมู่ 8 นางเพ็ชรอมร กถาไชย เชื่อมั่นว่าเด็กๆจะกินผักมากขึ้นตามแนวทาง สสส คือผัก ครึ่งหนึ่งดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png