ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

สามวัยสานใจเรียนรู้ และร่วมตั้งสภาเด็กและเยาวชนหมู่บ้านศรีไคออก

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า กลุ่มสตรี ร่วมกับทีมพี่ชุมชนจิตอาสา จัดกิจกรรมเรียนรู้ การทำวุ้น และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้อง มีพี่จิดอาสาในหมู่บ้านจำนวน 4 คน กลุ่มสตรี 10 คน และผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 คนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเด็กๆ ตั้งใจและจะต่อยอดเป็นงานอดิเรกเพื่อให้มีเงินในการออม โดยเด็กๆจะเริ่มออมวันละบาท โดยมีธนาคารหมู่บ้านให้การสนับสนุนในการดำเนินการ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน ก่อนร่วมกันเลือกประธานสภาและกรรมการสภา นำโดยนายศุภชัย ไตรไทยธีระ และผู้ใหญ่บ้านทศพล ไกรพันธ์ ทั้งนี้สภาเด็กและเยาวชนได้มีการวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการ 4 แผนงานคือ แผนITC แผนจักรยานอาสา แผนตลาดเยาวชน และแผนกีฬา

เรื่องและภาพ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

เครดิตภาพโดย ผู้ใหญ่บ้านทศพล ไกรพันธ์นายสุชัย เจริญมุขยนันท

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png