ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

ออมเงิน ออมใจ กระปุกไม้ไผ่บ้านอุดมชาติ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บ้านอุดมชาติ หมู่ 8 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือกันของกลุ่มสตรีบ้านอุดมชาติ และวัดบ้านอุดมชาติ ได้จัดกิจกรรมทำกระปุกไม้ไผ่ส่งเสริมการออม พาเด็กและครอบครัวทำกระปุกออมสินไม้ไผ่ โดยใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ในหมู่บ้านมาตัดเป็นปล้อง และลงสีเคลือบเงาให้สวยงาม เด็กๆในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกขึ้นตอน ตั้งแต่ตัดไม้ ขัดไม้ ลงสี จนถึงเคลือบเงา เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งกระปุกของตนเอง ทั้งยังได้ส่งเสริมการออมในครัวเรือนโดยใช้ทำขึ้นกระปุกเองนี้ เป็นตัวกระตุ้นให้อยากเก็บออมมากขึ้น

เรื่อง กัลมลี ธรรมิกบวร นักวิชาการโครงการ ภาพ เพชรอมร กะถาไชย

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png