ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

อาสาสมัครครอบครัวกับการส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นำโดย นางบรรจง สร้อยคำ ผอ.รพสต.เมืองศรีไคและคณะทำงานจำนวน 4 คนร่วมเป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครครอบครัว (อสค.) ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ อสค. ร่วมทั้งหมดจำนวน 50 คน


กิจกรรมประกอบไปด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของผู้สูงอายุในอดีตให้กับหญิงตั้งครรภ์ในปัจจุบันเป็นการเล่าประสบการณ์วิธีการดูแลตัวเองก่อนและหลังการตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารขณะตั้งครรภ์ ผลพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มาร่วมกิจกรรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ได้รับรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์วิธีการเลือกรับประทานอาหารว่าสมัยโบราณปฏิบัติยังไง

ใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาช่วยบ้างทำไมเด็กที่คลอดออกมาแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดและจะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับตนเองในชีวิตประจำวัน
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png