ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

เคล็ดลับ "5 ดี" สร้างครอบครัวอบอุ่น ป้องกันเด็กพัฒนาการล่าช้า - ผู้จัดการออนไลน์

สสส.ถอดบทเรียนครอบครัวอบอุ่น ต.ศรีไค พบ 148 ต้นแบบครอบครัวมีสัมพันธภาพดีจากหลัก 5 ดี ชี้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กพัฒนาการทางภาษาล่าช้าเพราะติดมือถือ ใช้กลไกอาสาสมัครครอบครัวเยี่ยมบ้านกระตุ้นพัฒนาการเด็ก “ตัวช่วย” ปู่ย่าตายายเมื่อต้องเลี้ยงหลานลำพัง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น)ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี พร้อมมีพิธีมอบรางวัลครอบครัวดีเด่นและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้รับมอบ


อ่านต่อ - https://mgronline.com/qol/detail/9620000121818
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png