ค้นหา
  • ครอบครัวศรีไค

เวลาดีดีที่มีร่วมกันในกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์รัก

“กิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์รัก 3 ชุมชน ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ ตำบลเมืองศรีไค จังหวัดอุบลราชธานี นาย สันติ ไกรษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ จัดค่ายครอบครัวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงผูกพันพ่อแม่ผู้ปกครอง ลูกหลานใน สามชุมชนรอบโรงเรียนคือ หมู่ 6 9 และหมู่ 11 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นรุ่นที่หนึ่งวันที่ 6 กันยายน และรุ่นที่2 วันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งในแต่ละรุ่นมีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยเป็นหลักสูตรค่ายครอบครัวที่พัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและครูร่วมกันพัฒนา และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย แม้จะอยู่ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวและเตรียมปลูกข้าวโพด แต่ผู้ปกครองยังให้ความใส่ใจในกิจกรรม

ลูกหลาน กิจกรรมประกอบด้วย การเล่นเกมส์ การทำกิจกรรมร่วมกัน การออกแบบการสื่อสารกันในครอบครัว

ผลการประเมิน ผู้ปกครองกล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยใกล้ชิด เด็กๆกล่าวว่าสนุกสนาน และรู้สึกดีใจ อบอุ่นที่ผู้ปกครอง พ่อแม่มาร่วมกิจกรรมด้วย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการระบบกลไกระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนก 4 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกระดับพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไก
การดูแลระดับพื้นที่

โดย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณสนับสนุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Get Monthly Updates

© 2019 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที

 Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy

logo_ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ.png